Förarutbildning

Vad innebär en förarutbildning?


En förarutbildning vänder sig till Dig som har körkort sedan tidigare, oavsett om Du är privatperson eller yrkesförare. I ettdera fallet är det viktigt att upprätthålla och även utveckla sin körförmåga, fräscha upp minnet vad gäller trafikregler eller bekanta sig med nya säkerhetssystem och hur de fungerar för att kunna vara en så säker bilförare som möjligt. Detta gör du enklast med en förarutbildning. För den som är yrkesförare eller kör mycket i tjänsten är förhållandet detsamma. Fortbildning är ett viktigt steg för att bli en säkrare fordonsförare.


De trafikövningsplatser som är medlemmar i TÖP finns på 24 platser i Sverige och 1 medlem i Norge. På dessa anläggningar kan man genomföra såväl generella förarutbildningar, som specifika kompetenshöjande insatser för de som kör speciella fordon eller färdas under speciella förutsättningar. 


Målen för förarutbildning


Syftet med förarutbildning är att hela tiden utveckla sina körkunskaper. Många av oss har haft sina körkort i flera år och har tillägnat sig sina egna körsätt i trafiken. Men saker och ting förändras, nya regler tillkommer och fordonen utvecklas. Därför är det viktigt att vara up-to-date när det gäller såväl kunskap som färdigheter och hålla sig alert med en förarutbildning. Målet med en förarutbildning är att få en bättre insikt om riskerna i trafiken liksom hur den enskilde kan agera för att bidra till en ökadtrafiksäkerhet. Dessutom kan ökade kunskaper om ett trafiksäkert beteende leda till att man kör mer miljövänligt och blir mer sparsam i sin körning.


Kontakta oss och få mer information om vår förarutbildning


Har ni frågor om vår förarutbildning? Kontakta oss redan idag och så kan vi ha en förutsättningslös diskussion kring era behov och hur vi hjälpa till att möta dessa med en gedigen och insiktsskapande förarutbildning