Policy

Gällande för Föreningen Sveriges Trafikövningsplatser, TÖP.

Kontakt med trafikövningsplatsen:

 • På vår hemsida www.trafikovningsplats.com finns alla trafikövningsplatser angivna med adress och kontaktuppgifter
 •  Är kansliet obemannat finns alltid en telefonsvarare som ger upplysning om när kontoret är bemannat
 • På vissa trafikövningsplatser kan Du också boka tid för körning via internet.

På trafikövningsplatsen finns tillgång till:

 • väntrum med tillhörande toaletter
 • teorilokaler anpassade till elevgruppens storlek
 • varma och kalla drycker (på vissa trafikövningsplatser även enkel förtäring)
 • första hjälpen

Personalen på trafikövningsplatsen:
 • som utbildar i de obligatoriska momenten är godkända enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2012:40
 • har HLR/ABC-utbildning (gäller fast anställdpersonal)
 • rapporterar till Transportstyrelsen senast påföljande arbetsdag de som genomgått riskutbildningen på trafikövningsplatsen
 • följer Transportstyrelsens föreskrifter
 • följer den undervisningsplan som respektive trafikövningsplats har upprättat och framgår även av den information eleven får före eller i samband med utbildningen på trafikövningsplatsen
 • genomför riskutbildningen som uppgår till minst 180 minuter 
 • informerar dig om de säkerhetsföreskrifter som gäller för trafikövningsplatsen

Trafikövningsplatsens övningsbilar:
 • är aldrig äldre än fem (5) år
 • är rena och snygga
 • är numrerade eller har olika färger så att de är lätta att identifiera
 • är utrustade med kommunikationsradio

På halkytorna skall Du kunna:
 • köra i en hastighet mellan 40 och 70 km/tim   
 • känna Dig säker genom att det finns tillräckligt stora avkörningsytor


Övrigt:


Rökförbud råder i samtliga offentliga lokaler samt i trafikövningsplatsens bilar. Policyn antagen på TÖP:s höstmöte i sept 2003 och redaktionellt reviderad januari 2014.