Halkbana

Att besöka en trafikövningsplats, många gånger kallad halkbana, tillhör riskutbildningens andra del i utbildningen. Riskutbildningen bedrivs utifrån en fastställd undervisningsplan och som är anpassad till de förutsättningar som finns på den trafikövningsplats/halkbana Du kommer till. Hur utbildningen genomförs i detalj kan alltså skilja sig lite åt mellan olika trafikövningsplatser (halkbanor), men generellt ser det ut på detta sätt.


Presentation av hur det går till på en trafikövningsplats eller en så kallad halkbana


Riskutbildning för B-körkort del två inleds med en muntlig genomgång kring målen med riskutbildningen och de säkerhetsrutiner som man måste följa. Efter den inledande genomgången är det dags att komma ut på en halkbana och under riskutbildarens handledning genomföra den praktiska delen av utbildningen. Efter detta utbildningspass, där riskfyllda beteenden och situationer belyses och hur dessa kan undvikas, sker en avslutande del inne i den s.k. säkerhetshallen. Här fördjupas diskussionen kring risker och hur dessa kan minimeras. Man diskuterar även hur man använder säkerhetsutrustningen som säkerhetsbälte och airbags på ett korrekt sätt. Dessutom lyfter man fram vikten av hur man placerar last i bilen, hur stol och nackskydd ska ställas in liksom däckensbetydelse osv. Ute på en halkbana får körkortseleven uppleva kritiskasituationer för att känna av hur man personligen reagerar under sådana omständigheter.


Riskutbildningen och elevens kunskaper


Riskutbildning 2 gör man i slutfasen av sin körkortsutbildning. Anledningen till detta är att Du som körkortselev ska ha så goda förkunskaper som möjligt, både teoretiskt och praktiskt, för att få ut så mycket som möjligt av övningarna ute på trafikövningsplatsen (halkbanan). Besöket på trafikövningsplatsen bokas vanligtvis av den trafikskola som man går på. Är Du privatist tar Du själv kontakt med trafikövningsplatsen och bokar in tid för en plats på halkbanan.


Kontakta oss för attboka plats på en halkbana


Vill Du veta mer? Kontakta den trafikövningsplats Du tänker besöka så får Du mer information inför Ditt besök och utbildningstillfället. Du får också veta när det finns lediga tider för riskutbildningen eller på halkbanan och kan boka in tid för att genomföra dessa. 


Att besöka en halkbana, tillhör riskutbildningens andra del och bedrivs av en fastställd undervisningsplan. Kontakta oss och boka din plats på en halkbana.