Lärarkurs för riskutbildare

Föreningen Sveriges Trafikövningsplatser (TÖP) är tillsammans med Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge förstahandsvalet för dig som vill bli riskutbildare på en trafikövningsplats. Som branschorganisation med en verksamhet som sträcker sig mer än 30 år tillbaka har vi en gedigen erfarenhet kring allt som har med riskutbildning att göra. Under denna period har vi tillsammans med andra parter såsom Trafikverket, andra myndigheter och alla våra medlemsföretag aktivt arbetat med att förbättra trafiksäkerheten på landets vägar. Arbetat har som röd tråd haft som syfte att bidra till ett ökat riskmedvetande hos eleven. Genom att skapa en ökad förståelse kring riskerna i trafiken och hur den enskilde fordonsföraren kan hantera och minimera riskerna kan trafiken bli säkrare.

Föreningen Sveriges Trafikövningsplatser (TÖP) och genomför lärarutbildningar för den som vill bli lärare för riskutbildning 2 för behörighet B tillsammans med Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge i Vallentuna. Dessa utbildningar hålls på plats på Gillingebanan. 

Information om kurstillfällen med mera liksom anmälan till utbildningarna görs på anmälningssidan som nås via https://gillingebusiness.se/lararutbildning-riskutbildning-bil-del-2/