Riskutbildning

Riskutbildning är obligatorisk


Riskutbildning är sedan slutet på 1970-talet ett obligatoriskt inslag när det kommer tillkörkortsutbildningen.


Idag ingår riskutbildning som en obligatorisk del i körkortsutbildningen för           B-körkort, som i sin tur är uppdelad i två delar. I den första delen går man igenom hur alkohol, droger, trötthet och riskfyllda beteenden påverkar körningen. Den andra delen är den praktiska delen som innebär att körkortseleven besöker en trafikövningsplats. Fokus under denna del ligger på att belysa hastighetens betydelse, körning under särskilda förhållanden liksom risken att vara distraherad av mobiltelefoner eller liknande. En godkänd riskutbildning är giltig i fem år. När Du gör ditt kunskapsprov och körprov måste Du ha gjort båda delarna som ingår i dagens riskutbildning. Riskutbildning för motorcykel gäller inte för personbil.


Att genomgå riskutbildning ska få eleverna att bli mer medvetna om hur olika faktorer kan påverka vilka risker man möter i trafiken och hur man kan göra för att minska dessa, så mycket som möjligt. Riskutbildningen ger eleverna praktisk erfarenhet av de utmaningar man kan möta som fordonsförare. Men också insikt i hur man skall agera för att inte hamna i riskfyllda situationer.


Vikten av en riskutbildning


En riskutbildning har stor betydelse och är en viktig del i körkortsundervisningen. Under denna får körkortseleven insikter om t.ex. hur olika väglag påverkar förutsättningarna att köra bil på ett trafiksäkert sätt.

Riskutbildningen genomförs på en trafikövningsplats och ska ligga i slutfasen av körkortsutbildningen. Anledningen till detta är att Du som körkortselev ska ha tränat så mycket på att köra bil att Du obehindrat kan manövrerar fordonet på egen hand. På en trafikövningsplats tas Du omhand av specialutbildade lärare som genomför riskutbildningen med Dig som en av fyra personer per elevgrupp. Efter genomförd och godkänd risktutbildning meddelar trafikövningsplatsen att Du har klarat detta utbildningsmoment och kan gå vidare mot teoriprov och uppkörning hos Trafikverket.


Kontakta oss för att boka en tid.


Vill Du veta mer om riskutbildningen? Tveka inte att höra av Dig till en trafikövningsplats för att få veta mer och även boka tid för riskutbildning 2.