TÖP utbildning AB

TÖP Utbildning AB ägs av Föreningen Sveriges Trafikövningsplatser och har till uppgift att bedriva såväl extern som intern utbildning inom trafiksäkerhetsområdet.

Den externa utbildningen innebär bland annat att vi skräddarsyr utbildning i körning på halt underlag till organisationer och företag, såväl lokala som rikstäckande.

Vi genomför även utbildning av lärare avseende rätt att undervisa i riskutbildning behörigheten B del 2.


Bokning av tid för Riskutbildning 2 B (körning på halt väglag) kan inte ske via Töp Utbildning AB , utan måste ske direkt till aktuell trafikövningsplats.


Töp Utbildning AB:s VD är Hans Löfgren som du når via e-post kassor@trafikovningsplats.com


TÖP Utbildning AB:s styrelse:


Ordförande Mats Landén sekreterare@trafikovningsplats.com

Ledamot Erik Eneman e-post ordforande@trafikovningsplats.com

VD och kassör Hans Löfgren e-post kassor@trafikovningsplats.com