Halkkörning

Riskutbildning för B-körkort - HalkkörningDen elev som ska ta B-körkort måste genomföra en s.k. riskutbildning (även kallad halkkörning). Denna består av två delar som måste vara genomförda med godkänt resultat för att man ska kunna genomföra teoriprovet och göra sin uppkörning.

  • Innan man kan ta sig an halkkörningen ska man utföra riskutbildning B, del 1. Här går man igenom effekter och konsekvenser av alkohol, trötthet, droger, att inte använda olika slags säkerhetssystem som t.ex. säkerhetsbälte, men även hur grupptryck kan påverka hur man kör bil. Tillsammans reflekterar vi över de dessa frågor rörande trafiksäkerhet samt ger eleven en ökad kunskap inom riskutbildningen del 1.
  • Halkkörning ingår i riskutbildning B, del 2. Det är denna del av riskutbildningen som många gånger kallas halkkörning och ibland även halkan eller risktvåan. Denna utbildning sker på en trafikövningsplats, som också kallas halkbana, och ger eleven kunskaper i om hur olika slags risker kan påverka körningen liksom hur man som fordonsförare kan undvika riskfyllda situationer. Del 2 av riskutbildningen, halkkörning, ska ske i slutet av ens körskoleutbildning eftersom den förutsätter att man har tränat så mycket så att Du kan köra bil på egen hand. 

En ”Halkkörning”, alltså riskutbildning B, del 2 genomförs på en trafikövningsplats och ska ha en utbildningsplan som är godkänd av Transportstyrelsen. De trafikövningsplatser som är med i TÖP:s trafikövningsplatser har samtliga en godkänd undervisningsplan.


Det är Transportstyrelsen som är den myndighet som lagt fast vad riskutbildningen (halkkörning) har för mål och vad körkortseleven ska lära sig när man kommer till en trafikövningsplats.


Enligt Transportstyrelsens föreskrifter är huvudmålet med riskutbildningen att Du som körkortselev, efter genomgången utbildning, ska ha fått ökad förståelse för betydelsen av att undvika risker och ha fått möjligheter till enrealistisk värdering av Din körförmåga.


Som hjälp i utbildningen (halkkörning) finns fyra delmål för att nå detta huvudmål. Dessa är:

  • Självkännedom
  • Säkerhetsmarginaler
  • Fordonsdynamik
  • Körteknik

Varje trafikövningsplats har utifrån dessa delmål utarbetat en undervisningsplan som beskriver vägen tillmålen. Undervisningsplanens utformning kan skifta mellan de olika trafikövningsplatserna, men har som syfte att eleven ska nå de för riskutbildningen uppställda målen. För att körkortseleven ska få det allra bästa utbytet av besöket på trafikövningsplatsen är det viktigt att eleven kommer i den s.k. halkkörningen i slutskedet av sin utbildning.


Boka tid för din Riskutbildning/halkkörning


Går Du på en trafikskola bokar dem in eleven till Riskutbildning B1 respektive B2. Kör eleven privat är det eleven själv som kontaktar trafikövningsplatser för att få tid för sin riskutbildning/halkkörning.


Har Du några frågor om riskutbildning, riskutbildning del 1 och halkkörning, eller vill Du ha mer information? Tveka inte på att kontakta en trafikövningsplats. Dem svarar på Dina frågor och hjälper Dig att boka tid för bland annat halkkörning, om Du är privatist.