Trafikövningsplats

Du hittar en trafikövningsplats nära Dig. Idag har Föreningen Sveriges Trafikövningsplatser 25 medlemsföretag, som med sina trafikövningsplatser finns tillgängliga över hela landet samt en anläggning i Norge. På en trafikövningsplats får eleven möjligheten att uppleva olika slags risker i som fordonsförare och uppleva hur det är att köra på halt underlag oavsett vilken tid det är på året. Detta sker under handledning av välutbildade lärare, som har en påbyggnadsutbildning för att vara verksamma som riskutbildare på en trafikövningsplats och som därtill är godkänd av Transportstyrelsen. Dessa möter upp och tar hand om de som kommer till en trafikövningsplats oavsett om det är fortbildning för personer som redan har körkort eller om det är körkortselever som är på gång att ta sitt 

B-körkort.


Uppdaterade trafikövningsplatser


På en trafikövningsplats arbetar man utifrån de senaste pedagogiska teorierna för att skapa så god kunskap om vilka utmaningar en fordonsförare möter i trafiken. Vid de flesta trafikövningsplatserna finns numera också en säkerhethall, där man på olika sätt illustrerar olika omständigheter i trafiken liksom hur olika slags säkerhetssystem, som säkerhetsbälte och airbags, fungerar. Dessutom lyfter man fram vikten av hur man placerar last i bilen, hur stol och nackskydd ska ställas in liksom däckens betydelse osv. Med andra ord får elevenen inblick av riskerna i trafiken på en trafikövningsplats.


Kontakta oss angående trafikövningsplats


Du är mycket välkommen att kontakta oss om Du har frågor eller bara vill kontakta oss angående våra trafikövningsplatser. Besök gärna vår hemsida för att se vilken trafikövningsplats som ligger närmast dig. Du når den genom att klicka på länken http://www.trafikovningsplats.com/.